Menu

Asociația Obștească ”INIMI SOLIDARE” din Republica Moldova


Postări recenteMisiune

Asociația Obștească ”INIMI SOLIDARE” din Republica Moldova a fost fondată prin decizia Ministerului Justiției al Republicii Moldova din 23 martie 2016. Inițiativa de a crea o Asociație aparține grupului de inițiativă constituit din tineri care au fost prin experiența avută impresionați de situația copiilor vulnerabili și/sau cu deficiențe senzoriale și motivați să-și conjuge eforturile pentru a le veni în ajutor.
 • Obiectivele noastre statutare se referă la:

 • – facilitarea accesului la servicii medicale a copiilor cu dizabilități, inclusiv strângerea de fonduri în vederea achitării serviciilor medicale şi tratamentelor
 • – facilitarea accesului la servicii recuperatorii şi ameliorative în dezvoltarea completă şi armonioasă a copilului (logopedie, kinetoterapie, etc.)
 • – suport pentru instruirea și formarea continuă în domeniul medical și paramedical a persoanelor de suport pentru copiii cu nevoi speciale
 • – realizarea proiectelor educative şi de asistență socială pentru copii aflați în dificultate
 • – promovarea dezvoltării sănătoase și a unui mod sănătos de viață în rîndul copiilor
 • – desfășurarea de acțiuni caritabile pentru copii vulnerabili sau cu nevoi speciale
 • – promovarea drepturilor copiilor și familiei
 • – asistența şi integrarea în comunitate a copiilor orfani, copiilor abandonați, copiilor cu handicap, copiilor instituționalizați în structuri rezidențiale
 • – colectarea și distribuirea de ajutoare umanitare pentru copii cu nevoi speciale și/sau familii vulnerabile

Echipa noastră


Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală
 2. Consiliul de Administrare
 3. Directorul Executiv
 4. Comisia de Cenzori

În activitatea sa Asociația Obștească ”INIMI SOLIDARE” din Republica Moldova este ghidată de toleranță, respect, spirit de echipă, transparență, caritate, promptitudine, responsabilitate, profesionalism, cooperare.

Iar structural Asociația este reprezentată după cum urmează:Parteneri


Domnul Tom BRAZIL (Marea Britanie)