Menu

Asociația Obștească ”INIMI SOLIDARE” din Republica Moldova

Suporturi auditive, 13.06.2017


Fundația Hear the World (Elveția) a acordat ”INIMI SOLIDARE” un lot de ajutor umanitar ce constă din 6 aparate auditive performante și 300 baterii compatibile. Aceste bunuri sunt destinate pentru 3 elevi din Școlile-internat speciale pentru copii hipoacuzici din Hîrbovăț și Cahul.
Beneficiarilor li s-a oferit câte 2 aparate și rezervă de baterii suficiente pentru aproximativ 2 ani. Centrul AcustMed a efectuat reglajul aparatelor. Simultan copiilor și părinților li s-au oferit explicații despre îngrijirea și utilizarea aparatelor auditive, iar cu acest scop a fost oferit kit-ul necesar unei mentenanțe corecte a aparatelor: pastile silica-gel, cutie ermetică, pompă, ghid de utilizare, broșură cu indicațiile privind buna îngrijire.